Välkommen!

Den här sidan riktar sig till yrkesverksamma som vill arbeta förebyggande inom det privatekonomiska och konsumenträttsliga området.

”Jag tycker denna utbildning var väldigt intressant och bra. Jag fick lära mig saker om ekonomi och sättet att leva som jag inte hade en aning om.”

Deltagare i Ekonomismart

Inspirationsfilmer

Här får du tips om hur du kan arbeta med vårt material.

Inspirationsfilm 2
Inspirationsfilm 4
Inspirationsfilm 6