Välkommen till en utbildning där vi tillsammans lär oss att ta makten över våra pengar.

Se tidigare
deltagare
berätta om utbildningen

Vi kommer bland annat att prata om:

• våra rättigheter som konsumenter • hur vi får koll på pengarna • konsumtion och den dolda reklamen
• vad lånen egentligen kostar • sambofällor och försäkringar • betalning, sparande och prioriteringar

Under utbildningen möter du unga föreläsare som pratar om ekonomi, konsumtion och mycket mer på ett lättsamt och roligt sätt. Efter utbildningen är du en självsäker konsument som gör aktiva val och får ut mer av dina pengar. Du får också ett intyg från Folkuniversitetet som du kan använda när du söker jobb.

PS. Du behöver inte göra något prov eller berätta om din egen ekonomi!